:: informacje o firmie
:: sejfy
:: kasy pancerne
:: skarbce
:: szafy
::
obrót gotówką
:: sejfy i szafy ognioodporne
:: skrytki depozytowe
:: drzwi i zamki
:: transport kosztowności
:: k o n t a k t

haste.com.pl
POLECANE SERWISY:
kasy pancerne, sejfy, meble metalowe i inne zabezpieczenia
INFORMACJE DODATKOWE:
nazewnictwo
klasy produktów
regulacje prawne
"HASTE" FH-U HAJN
ul. Rymarska 148d, 70-700 Szczecin
tel. 91.460 68 30, kom. 601 708 551
e-mail: biuro@sejf.com.pl
Opis klas produktów
DOPUSZCZALNE LIMITY WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH PRZECHOWYWANEYCH W POMIESZCZENIACH I URZĄDZENIACH W ZALEŻNOŚCI OD ICH ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE (NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DN. 14 PAŹDZIERNIKA 1998R):
Broń i amunicja - szafy do przechowywania broni i amunicji, wymagania zgodne z Kryteriami Technicznymi KT/101/IMP/2004(6).

Klasa A - urządzenie przeznaczone do przechowywania dokumentów zastrzeżonych, zarządzenie nr 25/MON i dokumentów poufnych, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 r.

Klasa B - urządzenie przeznaczone do przechowywania akt tajnych, zarządzenie nr 25/MON i dokumentów poufnych, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 r.

Klasa C - urządzenie do przechowywania akt ściśle tajnych, zarządzenie nr 25/MON i dokumentów poufnych, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 r.

Wszystkie urządzenia w klasie A, B, C muszą zostać na trwałe przymocowane do podłoża.

S1-S2 - urządzenie do przechowywania wartości pod nadzorem wg PN-EN 14450.

Klasa 0 - XIII wg PN-EN 1143-1 - urządzenia i pomieszczenia o najwyższej, rosnącej odporności na włamanie, które posiadają określony górny limit wartości pieniężnych wg Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dn. 14 października 1998r.

Klasa D-0÷D-V; N-II÷N-XI wg PN-EN 1143-2 - urządzenia do przechowywania depozytów dziennych i nocnych nie wymagających nadzoru o rosnącej odporności na włamanie, które posiadają określony górny limit wartości pieniężnych wg Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dn. 14 października 1998r.

Jednostki wolnostojące o masie mniejszej niż 1 000 kg muszą zostać na trwałe przymocowane do podłoża.

Klasa A-D - zamki o rosnącej odporności na nieuprawnione otwarcie.


Klasa odporności na włamanie pomieszczeń i urządzeń Dopuszczalny limit wartości pieniężnych przechowywanych w pomieszczeniach i urządzeniach (PLN)
Pomieszczenia i urządzenia nie chronione systemem alarmowym lub chronione systemem alarmowym klasy niższej od SA3 Pomieszczenia i urządzenia chronione systemem alarmowym klasy co najmniej SA3
pomieszczenia urządzenia pomieszczenia urządzenia
0 - - - -
I - 148 895 - 387 128
II - 446 686 - 893 372
III - 893 372 - 1 786 745
IV - 1 488 954 - 2 977 908
V 2 382 326 2 382 326 4 466 862 4 466 862
VI 3 573 490 3 573 490 5 955 816 5 955 816
VII 4 764 653 4 764 653 8 933 724 8 933 724
VIII 5 955 816 5 955 816 11 911 632 11 911 632
IX 8 933 724 - 17 867 448 17 867 448
X 11 911 632 - 29 779 080 29 779 080
XI 17 867 448 bez ograniczenia
XII - bez ograniczenia
XII - bez ograniczenia
góra strony
Copyright © 2009 HASTE FH-U Hajn - sejf.com.pl | All Rights Reserved | » MAPA STRONY